od
BANKCORE je integralno rješenje koje obuhvaća core bankarske aplikacije potrebne za poslovanje banke.

BankCore sadržava sljedeće podsustave:
> jezgra sustava
> glavna knjiga
> poslovanje banke i neutralni poslovi
> platni promet
> krediti i garancije
> štednja i depoziti